P.Quảng Cáo:0946.637.673
P.Phim-Sự Kiện:0962.473.473
Bảng Giá Quảng Cáo Trên Xe Bus

Bảng Giá Quảng Cáo Trên Xe Bus Khu vực nội thành Tp Hồ Chí Minh Tuyến 12: KDL Thác Giang Điền – Chợ Bến Thành Tp.HCM Tuyến 05: BX Đồng Nai – BX Chợ Lớn(Tp.HCM) Tuyến 603: KCN Nhơn Trạch – BX.Miền Đông Tp.HCM Tuyến 703: Tây Ninh – Chợ Bến Thành Tp.HCM Tuyến 603:…

© 2017 MVL Agency All Rights Reserved.