P.Quảng Cáo:0946.637.673
P.Phim-Sự Kiện:0962.473.473

Bảng Giá Quảng Cáo Trên Taxi Vinasun I. GIỚI THIỆU VỀ QUẢNG CÁO TRÊN TAXI VINASUN: Thuở xa xưa nhu cầu của con người chỉ là đủ ăn, đủ mặt. Nhưng ngày nay cũng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người không còn đơn giản như thế mà thay vào…

Bảng Giá Quảng Cáo Trên Taxi Mai Linh

Bảng Giá Quảng Cáo Trên Taxi Mai Linh I. Giới thiệu: Quảng cáo trên taxi thuộc một trong những loại hình quảng cáo ngoài trời. So với các loại hình quảng cáo ngoài trời hiện nay như billboard, Pano, LED hay áp phích, … thì quảng cáo trên taxi được đánh giá là có hiệu…

Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Doanh Nghiệp I. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU: Tags: Quảng cáo trên Taxi Bộ nhận diện thương hiệu văn phòng 1.1 Biểu tượng ( logo) 1.2 Câu khẩu hiệu (slogan) 1.3 Danh thiếp (card visit) 1.4 Giấy viết thư…

© 2017 MVL Agency All Rights Reserved.