P.Quảng Cáo:0946.637.673
P.Phim-Sự Kiện:0962.473.473
Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu Doanh Nghiệp

I. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:

Tags: Quảng cáo trên Taxi

 • Bộ nhận diện thương hiệu văn phòng
  • 1.1 Biểu tượng ( logo)
  • 1.2 Câu khẩu hiệu (slogan)
  • 1.3 Danh thiếp (card visit)
  • 1.4 Giấy viết thư
  • 1.5 Tiêu đề thư
  • 1.6 Phòng bì thư
  • 1.7 Hoá đơn
  • 1.8 Thẻ nhân viên
  • 1.9 Đồng phục nhân viên
 • Bộ nhận diện thương hiệu trên sản phẩm
  • 2.1 Bao bì sản phẩm
  • 2.2 Tem nhãn dán lên sản phẩm
  • 2.3 Phiếu bảo hành
  • 2.4 Quyển hướng dẫn sử dụng sản phẩm
 • Bộ nhận diện sản phẩm ngoài trời
  • 3.1  Biển hiệu công ty
  • 3.2  Biển hiệu trước văn phòng
  • 3.3  Biển hiệu đại lý
  • 3.4  Biển quảng cáo
  • 3.5  Băng rôn
 • Bộ nhận diện thương hiệu marketing
  • 4.1  Brochure
  • 4.2  Catalogue
  • 4.3  Hồ sơ năng lực (profile)
  • 4.4  Tờ rơi, tờ gấp
  • 4.5  Website
  • 4.6  Video quảng cáo
Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu
Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

—>>> Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

II. CÁC GÓI THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU:

 1. Brand 1: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Thời gian thiết kế: 4-6 ngày (logo 1 ngày có)
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 5.000.000 VNĐ
 1. Brand 2: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Thiết kế Bảng hiệu
  • Thiết kế Profile công ty (8 trang)
  • Thời gian thiết kế: 8-10 ngày
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 7.000.000 VNĐ
 1. Brand 3: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Thiết kế Bảng hiệu
  • Thiết kế Backdrop
  • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
  • Thiết kế Brochure
  • Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 9.000.000 VNĐ
 1. Brand 4: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Thiết kế Bảng hiệu
  • Thiết kế Backdrop
  • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
  • Thiết kế Catalogue (12 trang)
  • Thiết kế Tờ rơi
  • Thiết kế Brochure
  • Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 11.000.000 VNĐ
 1. Brand 5: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Thiết kế Bảng hiệu
  • Thiết kế Backdrop
  • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
  • Thiết kế Catalogue (12 trang)
  • Thiết kế Tờ rơi
  • Thiết kế Brochure
  • Thiết kế Menu
  • Thiết kế Thiệp chúc mừng
  • Thời gian thiết kế: 12-15 ngày
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 14.000.000 VNĐ
 1. Brand 6: (Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu)

  • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
  • Thiết kế namecard
  • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
  • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
  • Thiết kế giấy tiêu đề
  • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
  • Bảng hiệu
  • Backdrop
  • Profile công ty (12 trang)
  • Catalogue (12 trang)
  • Tờ rơi
  • Brochure
  • Menu
  • Thiệp chúc mừng
  • Thẻ giảm giá
  • Bao bì
  • Thời gian thiết kế: 16-20 ngày
  • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
  • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 • Đơn giá: 16.000.000 VNĐ
 • Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí: 0946 637 673 –> Bảng Giá Thiết Kế Bộ Nhận Diện Thương Hiệu

Tác giả: 


Banner-Tu-Van-MVL-Agency

Tags: Căn Hộ Cityland Park Hills City

© 2017 MVL Agency All Rights Reserved.